Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

 

Mgr. Kamila Waśkiewicza

która odbędzie się  w dniu 04 września 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

Temat rozprawy doktorskiej

„Zastosowanie techniki skal czasowych do modelowania i inwersji akustycznego pola falowego”

 

Promotor:           prof. dr hab. Wojciech Dębski                IGF PAN, Warszawa

Promotor

Pomocniczy:       dr inż. Anna Franczyk                           AGH, Wydział Geologii,

                                                                                           Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

Recenzenci:       prof. dr hab. Andrzej Leśniak                 AGH, Wydział Geologii,

                                                                                          Geofizyki i Ochrony Środowiska

                          dr hab. Dorota Mozyrska                       Politechnika Białostocka,

                                                                                           Wydział Matematyki


 

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

Prowadzone projekty

  • chihe