Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

 

Mgr. Marka Grądzkiego

która odbędzie się  w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Wpływ oporności elektrycznej i przewodnictwa cieplnego na krótkofalową niestabilność wyporności magnetycznej”

 

Promotor:           dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN      IGF PAN, Warszawa                                          

Recenzenci:       prof. dr hab. Maria L. Ekiel - Jeżewska      Instytut Podstawowych Problemów 

                                                                                               Techniki PAN

    prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz           Uniwersytet Warszawski,

                                                                         Wydział Matematyki

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

  • chihe