Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

Szanowni Państwo,

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Mgr Izabeli Pawlak

która odbędzie się  w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Analiza zmienności zawartości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w województwie mazowieckim’’

 

Promotor:             dr hab. Janusz Jarosławski                            Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk                                          

Recenzenci:         prof. dr hab.  Joanna Wibig                           Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

     prof. dr. hab. Jacek Piskozub                         Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

Prowadzone projekty

  • chihe