Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk  zapraszają na publiczne obrony rozpraw doktorskich:

Mgr inż. Katarzyny Ślęzak

która odbędzie się  w dniu 3 kwietnia 2017 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

Temat rozprawy doktorskiej: „Niezmienniki funkcji przejścia w modelowaniu 3-D struktur geoelektrycznych Pomorza Zachodniego”

Promotor:                              dr hab. Krzysztof Nowożyński                       IGF PAN

Promotor pomocniczy:       dr Anne Neska                                                 IGF PAN                                     

Recenzenci:                         dr hab Michał Stefaniuk                                 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH

                                               dr hab. Stanisław Mazur                                 Instytut Nauk Geologicznych PAN

 

Mgr Oskara Głowackiego

która odbędzie się  w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

Temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach procesów lodowych występujących w fiordach arktycznych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie”

Promotor:                             dr hab. Jarosław Tęgowski                             Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:       dr Mateusz Moskalik                                        IGF PAN                                             

Recenzenci:                         prof. dr hab. Zygmunt Klusek                         Instytut Oceanologii PAN w Warszawie

                                               dr hab. Witold Szczuciński                              Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Prowadzone projekty

  • chihe