Zaproszenia

"Specjalne otwarte posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN poświęcone pamięci prof. Adama Dziewońskiego"
               
20 października 2016r., godz. 10.00, Hotel Polonia Palace Warszawa, sala GRODNO.


Program:

10.00 powitanie (Szymon Malinowski, Beata Orlecka-Sikora, Jadwiga Jarzyna)

10.15-11.00  "Seismic imaging of the earth's deep mantle"-   Barbara A. Romanowicz  (Berkeley Seismological Laboratory, University of California, Berkeley);

11.00-11.30 „STRUKTURA SKORUPY I GÓRNEGO PŁASZCZA ZIEMI EUROPY, wielkie eksperymenty sejsmiczne i implikacje geodynamiczne” - Aleksander Guterch (Instytut Geofizyki PAN) i Marek Grad (UW);

11.30-11.50 „Wgłębna budowa Pienińskiego Pasa Skałkowego w oparciu o dane geofizyczne”- Jan Golonka, Kaja Pietsch, Paweł Marzec, Jerzy Dec, Kamil Cichostępski (AGH)  oraz  Stanisław Lasocki, Janusz Mirek, Beata Orlecka – Sikora (Instytut Geofizyki PAN)

11.50- 12.10  "Informacja o stypendium im. Prof. Adama M. Dziewońskiego przyznawanym w AGH studentom polskim i zagranicznym studiującym geofizykę"- Jadwiga Jarzyna (AGH);

12.10-13.00 podsumowanie, przerwa kawowaORGANIZATORZY:

Komitet Geofizyki PAN
Instytut Geofizyki PAN
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prowadzone projekty

  • chihe