Wydarzenia

18.102017

Umowy w instytucjach naukowych tematem szkolenia organizowanego przez centrum Geoplanet

Zajęcia były adresowane do pracowników Instytutów zrzeszonych w Centrum

Szkolenie poprowadziła Agnieszka Rolbiecka, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji,a także prawa autorskiego.Podczas szkolenia zapoznaliśmy się ze sposobami nabycia praw własności intelektualnej. Dyskutowaliśmy o regulacji prawnoautorskiej. Poznaliśmy rodzaje umów przenoszących prawa własności oraz te upoważniające do korzystania z praw własności przemysłowej.  Dowiedzieliśmy się jak stosować licencje Creative Commons.
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z nowym modelem zarządzania i komercjalizacji wyników badań, ponieważ od 1 października 2014 roku podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestię umów w zakresie praw własności intelektualnej w instytucjach naukowych są: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o Polskiej Akademii Nauk.
Współorganizatorami szkolenia 17 października byli: Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk oraz JWP Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Na zdjęciu prowadząca Agnieszka Rolbiecka z uczestnikami szkolenia w siedzibie fundacji JWP

    Na zdjęciu prowadząca Agnieszka Rolbiecka z uczestnikami szkolenia w siedzibie fundacji JWP

Prowadzone projekty

  • chihe