Wydarzenia

16.102017

Odszedł dr Wojciech Stopiński

12 października br. zmarł dr Wojciech Stopiński przez 44 lata związany z IGF PAN

Dr Wojciech Stopiński był wybitnym specjalistą w zakresie badań geoelektrycznych. Jego prace metodyczne oraz olbrzymi entuzjazm i  zaangażowanie  znalazły szerokie uznanie w polskim środowisku archeologicznym. Dr Stopiński był także jednym z pierwszych geofizyków na świecie, którzy podjęli prace nad zastosowaniem technik elektryczno-oporowych do monitorowania dynamicznych procesów poprzedzających trzęsienia ziemi. W tym zakresie wniósł istotny wkład do badań wstrząsów indukowanych pracami górniczymi (Zakład Geofizyki Teoretycznej).

Cześć Jego Pamięci!

Prowadzone projekty

  • chihe