Wydarzenia

13.102017

Konferencja inaugurująca Konkurs nr 2 POIR z udziałem eksperta z IGF PAN

dr Dorota Olszewska- kierownik projektu EPOS-PL dzieliła się wiedzą jak skutecznie aplikować o środki POIR

 
POIR.04.02.00-14-A0003/16
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWOBADAWCZEGO
Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN;
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
CEL:
Zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę i integrację infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym jej ścisłą integrację z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (Europen Plate Observing Wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi
 
  • fot. OPI

    fot. OPI

  • fot. OPI

    fot. OPI

  • fot. OPI

    fot. OPI

Prowadzone projekty

  • chihe