Wydarzenia

22.022017

Odszedł prof. dr hab. Zbigniew Sorbjan

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lutego zmarł prof. dr hab Zbigniew Sorbjan, profesor Wydziału Fizyki Marquette University w Milwaukee (Wisconsin USA), profesor zwyczajny w Instytucie Geofizyki PAN.

Profesor Sorbjan urodził się 20 maja 1946 roku w Warszawie, studia w zakresie meteorologii ukończył na Politechnice Warszawskiej, w roku 1976  uzyskał na tej uczelni stopień doktora. Habilitował się w Instytucie Geofizyki PAN w 1991 roku, a w roku 2005 uzyskał tytuł profesora. Po ukończeniu studiów pracował na Politechnice Warszawskiej a następnie na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, od 2008 roku pracował w Instytucie Geofizyki PAN.

Badania Profesora Sorbjana dotyczyły fizyki granicznej warstwy atmosfery, teorii podobieństwa i numerycznego modelowania warstwy granicznej. Był twórcą oryginalnej gradientowej teorii podobieństwa dla warstwy granicznej o równowadze stałej. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych i kilku książek. W 1998 roku Profesor Sorbjan został uhonorowany nagrodą Battana (Battan Award) przyznaną przez Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne a w roku 2014 nagrodą Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN imienia Stanisława Staszica. Prace Profesora Sorbjana znacznie poszerzyły naszą wiedzę o granicznej warstwie atmosfery (J.Borkowski).

Cześć Jego pamięci.

Prowadzone projekty

  • chihe