Wydarzenia

15.022017

Multidyscyplinarna infrastruktura badawcza dla nauk o ziemi

Inauguracja projektu EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej odbyła się udziałem Dyrekcji oraz przedstawicieli wszystkich Konsorcjatów

Celem projektu EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zwiekszenie dostepności i jakości infrastrukutry badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowe i integracje infrastruktury z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym jej ścisłą integracje z miedzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (European Plate Observing System) oraz wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiedzy nauka a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi.
W ramach projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL- wielowarstwowa, multidyscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone są dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi, do których dostęp zapewniony jest poprzez stronę web wraz z
odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.
Niniejsza inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb środowiska naukowego i przedsiębiorstw w kwestii otwartego dostępu do zintegrowanych, rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi, w połączeniu zszeroką gamę solidnych opracowanych danych, narzędzi do modelowań oraz serwisów analitycznych.
Kierownikiem projektu jest pani dr Dorota Olszewska z Zakładu Sejsmologii.
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN;
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: 
Instytut Geofizyki PAN-beneficjent; Konsorcjum: ACK Cyfronet AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Wojskowa Akademia Techniczna,Polska Grupa Górnicza
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO; Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
 

 

 

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

Prowadzone projekty

 • chihe