Wydarzenia

18.012017

Silne wstrząsy w środkowych Włoszech

W ciągu około 4 godzin wystąpiły 4 zjawiska o magnitudzie od 5.2 do 5.7

Najsilniejsze zjawisko wystąpiło o 10:14 UTC. Wszystkie z tych zjawisk wystąpiły na południe od Amatrice, dotkniętego tragicznym trzesieniem ziemi o magnitudzie 6.2 w dniu 24 sierpnia 2016 oraz z 30 października 2016 wstrzasem o magnitudzie 6.5. Oba te wstrząsy miały ogniska zlokalizowane na północ od Amatrice. Serię wstzrąsów z 18 stycznia należy rozpatrywać jako zjawiska następcze po wstrzasie z października, a dokładnie jako wynik uaktywnienia kolejnych segmentów uskoku przebiegającego w tym rejonie. Zapisy najsilniejszego zjawiska ze stacji PLSN znajdują się na poniższym rysunku.

Prowadzone projekty

  • chihe