HR Excellence in Research

Uznając wartość zasad zawartych w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/251/EC w sprawie Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych  Dyrekcja Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zadeklarowała swoje poparcie w zakresie pełnego zaimplementowania zagadnień wynikających z przedmiotowych dokumentów. 

The European Charter and Code for Researchers;

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;

Declaration of support for the European Charter Researchers;

Deklaracja poparcia zasad wynikających z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;

The results of the gap analysis and the action plan.

Prowadzone projekty

  • chihe