prof. dr hab. inż. Witold Gustaw Strupczewski

Profesor, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-853, e-mail: wgs@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • luty 1984: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk; tytuł: profesor nadzwyczajny nauk o Ziemi
 • czerwiec 1970: Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej; stopień: doktor habilitowany Nauk Technicznych w zakresie Gospodarki Wodnej
 • czerwiec 1966: Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej; stopień: doktor nauk technicznych
 • luty 1960: Wydział Budownictwa Wodnego (specjalność Hydrologia i Gospodarka Wodna), Politechnika Warszawska; stopień: magister inżynier.

Zatrudnienie

Zainteresowania badawcze

 • analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych
 • modelowanie statystyczne i stochastyczne powodzi
 • hydrologia stochastyczna
 • wpływ zmian klimatu i pokrycia terenu na procesy hydrologiczne
 • prognozy hydrologiczne
 • oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • hydraulika koryt rzecznych
 • teoria systemów wodnych
 • gospodarka zbiornikowa

Nagrody i wyróżnienia

 • 1966: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Politechnika Warszawska;
 • 1963, 1968: Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej;
 • 1969: Dyplom Mistrza Sportu Mongolskiej Republiki Ludowej;
 • 1976: Złoty Krzyż Zasługi PRL;
 • 1984: Distinguish Service Award, Republic of Liberia
 • 1998–2002: Vice Przewodniczący IHP/UNESCO (Międzynarodowy Program Hydrologiczny/UNESCO).

Projekty naukowe

 • 2013 – 2015: „Nowe modele statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fal wezbraniowych”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr rej. Projektu 2012/05/B/ST10/00482, Umowa Nr UMO-2012/05/B/ST10/00482. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: główny wykonawca.
 • 2009 – 2011: „Zastosowanie nowych metod parametrycznych do projektowania hydrologicznego w warunkach zmieniającego się środowiska”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i Narodowe Centrum Nauki. Nr rej. Projektu N N307 092037, Umowa Nr 0920/B/P01/2009/37. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: główny wykonawca.
 • 2009 – 2013 : COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”. Charakter udziału: członek Komitetu Zarządzającego i dwóch grup roboczych, koordynator krajowy.
 • 2005 – 2008 : „Ulepszenie metod i technik statystycznego modelowania zjawisk powodziowych”. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr rej. Projektu KBN 2 P 04D 057 29 (PB 0546/P04/2005/29). Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 1999–2002: „Oszacowanie stosowalności metod parametrycznych w analizie częstości powodzi.” Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr rej. Projektu KBN 6 PO4D 056 17 (PB 0810/PO4/99/17). Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 1994–1996 : „Projektowanie hydrologiczne w zmieniającym się środowisku”. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr rej. Projektu KBN 6P 205 142 06 (PB1114/P2/94/06). Charakter udziału: kierownik projektu.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • V-Przewodniczący IHP/UNESCO,1998-2002
 • krajowy przedstawiciel IHP/UNESCO, 1990 -2012
 • członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Hydrologic Engineering ASCE, od 2004
 • Journal of Flood Engineering, od 2008
 • the Open Statistics and Probability Journal, od 2008
 • członek Rady Redakcyjnej Water Science and Technology Library, Kluwer Academic Publishers, od 2000
 • redaktor stowarzyszony Journal of Stochastic Hydrology and Hydraulics, 1990 – 1995
 • członek Rady Redakcyjnej Journal of Hydrological Sciences, 1993-99
 • V-przew. Rady Naukowej IMGW, 1994-1998
 • członek IAHS, członek polskiego komitetu IUGG, EGS, Komitetu Geofizyki PAN, Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

2014:
Strupczewski, W. G., K. Kochanek and E. Bogdanowicz Flood frequency analysis supported by the largest historical flood, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 1543-1551, doi:10.5194/nhess-14-1543-2014
2013:
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Flood Quantile Estimates Related to Model and Optimization Criteria in Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems. Book series: GeoPlanet-Earth and Planetary Sciences, Pages: 351-364, eds. Rowinski, P.
Strupczewski, W., Bogdanowicz, E., and  Kochanek, K.,  Discussion of “Synthetic Design Hydrographs Based on Distribution Functions with Finite Support” by Francesco Serinaldi and Salvatore Grimaldi. J. Hydrol. Eng., 18(1), 121–126.
doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000538
Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E., and Markiewicz, I., Inundation risk for embanked rivers, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 3111–3125, 2013, doi:10.5194/hess-17-3111-2013
2012:
Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E., Markiewicz, I., On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited. Hydrological Processes, Volume: 26 Issue: 5 Pages: 705-716, DOI: 10.1002/hyp.8179
Kochanek, K., Strupczewski, W.G., Bogdanowicz, E. On seasonal approach to flood frequency modelling. Part II: Flood frequency analysis of Polish rivers. Hydrological Processes, Volume: 26, Issue: 5, Pages: 717-730, DOI: 10.1002/hyp.8178.
Strupczewski W.G., E.Bogdanowicz, K. Kochanek , 2012. Discussion on "Synthetic Design Hydrographs Based on Distribution Functions with Finite Support" by F. Serinaldi and S. Grimaldi, J. Hydrol. Eng. 16(5), 434-446. To appear in J. Hydrol. Eng. ASCE.
Kundzewicz Z. W., E.J. Plate, J.C. Rodda, H. Rodda, H.-J. Schellnhuber, W.G. Strupczewski, 2012. Ch.2. Flood risk in Europe - setting the stage. In Changes of Flood Risk in Europe (Ed: Z. W. Kundzewicz). Publisher: IAHS Press, Wallingford.
2011:
Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Markiewicz, I., Bogdanowicz, E., Weglarczyk, S., Singh, V.P. On the tails of distributions of annual peak flow. Hydrology Research Volume 42, Issue 2-3, 2011, pp. 171-192, DOI: 10.2166/nh.2011.062
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K. On accuracy of upper quantiles estimation. Hydrology and Earth System Sciences, Volume 14, Issue 11, 2010, Pages 2167-2175 , DOI: 10.5194/hess-14-2167-2010
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K. On accuracy of upper quantiles estimation. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, Volume 7, Issue 4, 2010, pp 4761-4784, DOI: 10.5194/hessd-7-4761-2010
2009:
Strupczewski W.G., Kochanek K., Feluch W., Bogdanowicz E. & Singh V.P. On seasonal approach to nonstationary flood frequency analysis. Physics and Chemistry of the Earth 34 pp 612–618.
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G. Dispersion measures for flood frequency analysis. Physics and Chemistry of the Earth, Elsevier , 34, 10-12, 612-618. (Presented at IHP2008Capri. Workshop HW001 Session "New statistical tools in hydrology")
2008:
Kochanek K., Strupczewski W.G., Singh V.P. & Weglarczyk S. The PWM large quantile estimates of heavy tailed distributions from samples deprived of their largest element. Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 53(2), pp. 367–386.
2007:
Strupczewski W. G., K. Kochanek, S. Weglarczyk, V. P. Singh, On robustness of large quantile estimates to largest elements of the observation series. Hydrol. Processes. Vol. 21, issue 10, pp. 1328-1344.
Strupczewski, W.G., K. Kochanek, V.P. Singh. On the informative value of the largest sample element of log-Gumbel distribution. Acta Geophysica, 55, 4, 652-678. DOI : 10.2478/s11600-007-0027-1.
Strupczewski, W.G., Singh, V.P., Kochanek, K . Selected problems of at-site flood frequency analysis. (invited paper). In: Methodology in Hydrology (Editors: Ren L., Q. Li, D. Zhang, J. X.). (Proceedings of the Second International Symposium on Methodology in Hydrology held in Nanjing, China (Oct.30–Nov.1, 2005), IAHS Publ. 311, 197-203.
Singh, V.P., W.G. Strupczewski. Editors. Editorial. Special issue: Copulas in Hydrology. J. of Hydrologic Engineering, ASCE V.12, No.4, 345.
2006:
Strupczewski, WG., Mitosek, H.T., Kochanek, K., Singh, V.P. and Weglarczyk, S. Probability of correct selection from lognormal and convective diffusion models based on the likelihood ratio. Stoch Environ Res Risk Assess (2006) 20: 152–163, DOI 10.1007/s00477-005-0030-5
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Relationships between three dispersion measures used in flood frequency analysis. Stoch Environ Res Risk Assess 20: 391–405 DOI 10.1007/s00477-006-0033-x
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Discussion on „Non-stationary pooled flood frequency analysis” by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], J.Hydrol. 330, 382-386.
Strupczewski, W.G., Singh, V.P., Weglarczyk, S., Kochanek, K., Mitosek, H.T. Complementary aspects of linear flood routing modelling and flood frequency analysis. Hydrol. Processes, Volume 20, Issue 16, 30 października 2006, pp: 3535-3554.
Mitosek, H.T., Strupczewski, W.G. and Singh, V.P. Three procedures for selection of annual flood peak distribution. J. Hydrol. 323, 57-73. DOI:10.1016/j.hydrol.2005.06.016.

Inne publikacje

2014:
Strupczewski, W.G., K. Kochanek, E. Bogdanowicz. On Return Period of the Largest Historical Flood. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 144-152. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23019
Bogdanowicz, E., W.G. Strupczewski, K. Kochanek, I. Markiewicz. Flood Risk for Embanked Rivers. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
2013:
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Flood Quantile Estimates Related to Model and Optimization Criteria in Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems. Book series: GeoPlanet-Earth and Planetary Sciences, Pages: 351-364, eds. Rowinski, P.
2012:
Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E. , Markiewicz, I., Inundation Risk for Embanked Rivers, Proceedings of the 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods For Hydrology And Water Resources Management. October 1-2, 2012 Tunis, Tunisia. www.stahytunis2011.org/Proceedings/INUNDATION%20RISK%20FOR%20EMBANKED%20RIVERS.pdf
2011:
Bogdanowicz E. , Strupczewski W.G. and Kochanek K. Persistence as a Factor of Flood Hazard for Embanked Rivers. Abstract. Proceedings EGU Leonardo 2011 Conference, Bratislava.
2010:
Kochanek, K., W.G. Strupczewski and I. Markiewicz On feasibility of L-moments method for distributions with cumulative distribution function and its inverse inexpressible in the explicit form. Proceedings, International Workshop ADVANCES IN STATISTICAL HYDROLOGY, May 23-25, 2010 Taormina, Italy
Strupczewski W.G., K. Kochanek. Powtórne spojrzenie na sezonowe podejście do modelowania częstości występowania powodzi. (Revision of Seasonal Approach to Flood Frequency Analysis). PAN Komitet Inż. Środowiska, Monografie Nr. 68, Hydrologia w Inżynierii i Gosp. Wodnej, Tom 1, (Ed. B. Więzik),101–110.
Markiewicz, I., W.G. Strupczewski. Siła metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi. (The Power of Estimation Method In Flood Frequency Modeling). PAN Komitet Inż. Środowiska, Monografie Nr. 68, Hydrologia w Inżynierii i Gosp. Wodnej, Tom 1, (Ed. B. Więzik), 91–100.
2009:
Strupczewski, W.G., K. Kochanek, V.P. Singh. Statistics of Extremes in Hydrology (invited paper). Proceedings of the International Conference on Water; Environment, Energy and Society (WEES-2009), V.II, Statistical and Systems Analysis Techniques, New Delhi, India, 648-662.
2008:
Bogdanowicz E., Strupczewski W.G., Kochanek K. Zastosowanie modelu przepływ-czas trwania- prawdopodobieństwo nieprzewyższenia do opisu charakterystyk szczytowych części fal wezbraniowych (An application of the model flow-time-probability of non exceedance to description of the peak flow characteristics of the flood waves). Przegląd Geofizyczny (Geophysical Research), Rocznik LIII, Zeszyt 3-4, pp 263-287 (in Polish)
Strupczewski, W.G., I. Markiewicz, K. Kochanek, V.P. Singh (2008) Short walk into two-shape parameter flood frequency distributions. Chapter 19 , 669-716, in: Hydrology and Hydraulics, Ed. V.P. Singh, Water Resour. Publ., LLC
Markiewicz, I., W.G. Strupczewski (2008) Simulation Approach Used for the Second L-moment Derivation. Publ. of the Inst. of Geoph. PAS, (Ed. P. Rowiński) E-10 (406), 109-116 (XXVIII Int. School of Hydraulics, Krąg, Sep. 23-26)
Strupczewski, W.G., K. Kochanek (2008) On rationale of seasonal approach to Flood Frequency Analysis, Publ. of the Inst. of Geoph. PAS, Publ. of the Inst. of Geoph. PAS, (Ed. P. Rowiński) E-10 (406), 161-174 (XXVIII Int. School of Hydraulics, Krąg, Sep. 23-26))
2007:
Strupczewski W.G., K. Kochanek, W. Feluch (2007) On non-stationary flood frequency analysis”. Proc. XXIV General Assembly IUGG 2007. Session HW3008 ’Changes to hydrological extremes and water quality: Perugia 2-13 July 2007-Abstract.
Kochanek, K. , W.G. Strupczewski, V.P. Singh, S. Węglarczyk. Probability weighted moments techniques applied to heavy-tailed distributed samples deprived of largest element. Proc. XXIV General Assembly IUGG 2007., Session HW2003 ‘Analysis of Variability in hydrological data series’ Perugia 2-13 July 2007 – Abstract No 4519
Markiewicz, I., W.G. Strupczewski, K. Kochanek . Initial study of two-shape-parameter flood frequency distributions. Proc. XXIV General Assembly IUGG 2007., Session HW2003 ‘Analysis of Variability in hydrological data series’ Perugia 2-13 July 2007 – Abstract No 4520.
Strupczewski W.G., K. Kochanek, W. Feluch. On non-stationary flood frequency analysis. Proc. XXIV General Assembly IUGG 2007. Session HW3008 ’Changes to hydrological extremes and water quality: Perugia 2-13 July 2007-Abstract
2006:
Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. On thermal inversion observed in Liberian lagoons during dry season. In a book: Coastal Hydrology and Processes, edited by V.P. Singh and Y.J. Xiu, Water Resources Publications, Highlands Ranch, Colorado, pp.395-402.
Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Relations of three dispersion measures used in Flood Frequency Analysis – a poster presented at the session: NP-3.04 Geophysical Extremes: scaling aspects and modern statistical approaches. European Geosciences Union (EGU) General Assembly. Wiedeń, Austria, 2-7 kwietnia 2006.

Prowadzone projekty

 • chihe