Otwarte przewody doktorskie

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej              

Data otwarcia przewodu

Nazwisko promotora/promotora pomocnicznego

Recenzje rozprawy doktorskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr Mikołaj Karpiński „Modelowanie pola prędkości wody nad formami dennymi w korytach rzecznych metodą siatkową Boltzmanna” 23.10.2012

Promotor                           prof. dr hab. Paweł Rowiński

Promotor pomocniczy                       dr Robert Bialik

   
mgr inż. Anna Adamczyk „Application of full-waveform inversion to land datasest: how much does the acquisition matter?” 11.09.2014 Promotor
dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN
   
mgr Kamil Waśkiewicz „Zastosowanie techniki skal czasowych do modelowania i inwersji akustycznego pola falowego" 25.03.2015

Promotor                           dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

Promotor pomocniczy                       dr inż. Anna Pięta

   
mgr  Joanna Doroszkiewicz ,, An adaptation strategy for flood risk management in future climates in Poland" 09.05.2016 Promotor                              prof. dr hab. Renata Romanowicz    
mgr Magdalena Boch ,,Określenie zawartości pary wodnej w atmosferze dla rejonu Południowego Spitsbergenu" 09.05.2016 Promotor                              dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN    
mgr  Jacek Trojanowski ,,Advanced migration and filtration techniques for microseismic data" 07.06.2016 Promotor                              dr hab. inż.  Michał Malinowski    
mgr inż. Marta Cyz ,,Azimuthal anisotropy of the Lower Paleozoic shales in Baltic Basin from the analysis of the 3D wide - azimuth seismic data" 07.06.2016 Promotor                              dr hab. inż. Michał Malinowski    
mgr Katarzyna Dudzisz

,,Badania paleomagnetyczne i petromagnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard"

,,Paleomagnetic and rock-magnetic investigations of the Triassic rocks from Svalbard Archipelago"

11.04.2017

Promotor: dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski, prof. PAN

promotor pomocniczy:       dr Krzysztof Michalski

   
mgr Joanna Sziło

,,Wpływ recesji lodowców na rzeźbę obszaru i warunki hydrologiczne zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)”.

,,The impact of the recession of glaciers on the relief and hydrological conditions on the western shore of Admiralty Bay”

11.04.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr Magdalena Gwizdała

,,Zastosowanie własności magnetycznych osadów glacjalno – morskich do jakościowej analizy egzaracji Lodowca Werenskiolda”.

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Maria Jeleńska- Teisseyre

dr hab. Leszek Łęczyński

   
mgr Daniel Kępski

,,Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na rozkład przestrzenny i dynamikę zmian pokrywy śnieżnej na tundrze w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie”.

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Krzysztof Migała

promotor pomocniczy:

dr Bartłomiej Luks

   
mgr Mariusz Burzyński

,,Paleomagnetyzm, własności magnetyczne oraz petrografia badania skał meta-magmowych Zachodniego Spitsbergenu”.

,,Paleomagnetic and rock-magnetic investigations of the Triassic rocks from Svalbard Archipelago”

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Marek Lewandowski

promotor pomocniczy:

dr Krzysztof Michalski

   
mgr Joanna Ćwiąkała

,,Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergen”.

11.04.2017

Promotor:

dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Promotor pomocniczy:

dr Mateusz Moskalik

   
mgr Jakub Guzikowski ,,Modelowanie czasu ekspozycji na promieniowanie UV Słońca na potrzeby zdrowia publicznego" 09.05.2017

Promotor:

prof. dr hab. Janusz Krzyścin

   
mgr inż. Piotr Klejment ,,Analiza parametrów mikroskopowych procesu pękania materiałów kruchych przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych" 09.05.2017

Promotor:

dr hab. Wojciech Dębski, prof PAN

   
mgr Łukasz Przyborowski ,,Analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepywu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej" 09.05.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr inż. Anna Maria Łoboda

,,Wpływ sezonowej zmienności właściwości biomechanicznych wybranych gatunków roślin zakorzenionych w wodach płynących na opory przepływu"

,,The influence of seasonal variability of biomechanical properties of selected plant species rooted in the flowing waters on the flow resistance"

29.06.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr Artur Szkop ,,Identyfikacja obszarów źródłowych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów parametrów fizycznych aerozoli oraz analizy statystycznej trajektorii wstecznych mas powietrza" 26.09.2017

Promotor:

dr hab. Aleksander Pietruczuk

   
mgr Marek Grądzki ,,Wpływ oporności elektrycznej i przewodnictwa cieplnego na krótkofalową niestabilność wyporności magnetycznej" 30.11.2017

Promotor:

dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN

   
mgr inż Szymon Oryński ,,Analiza głębokich struktur litosfery w obrębie stref uskokowych Dolska i Odry, w wyniku zintegrowanej interpretacji 1-D, 2-D oraz 3-D danych magnetotellurycznych" 13.02.2018

Promotor:

dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

Promotor pomocniczy:

dr Wojciech Klityński
 

   

 

Prowadzone projekty

  • chihe