Otwarte przewody doktorskie

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej              

Data otwarcia przewodu

Nazwisko promotora/promotora pomocnicznego

Recenzje rozprawy doktorskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr Mikołaj Karpiński „Modelowanie pola prędkości wody nad formami dennymi w korytach rzecznych metodą siatkową Boltzmanna” 23.10.2012

Promotor                           prof. dr hab. Paweł Rowiński

Promotor pomocniczy                       dr Robert Bialik

   
mgr inż. Katarzyna Ślęzak "Niezmienniki funkcji przejścia w trójwymiarowym modelowaniu struktur geoelektrycznych Pomorza Zachodniego" 18.12.2013

Promotor                              dr hab. Krzysztof Nowożyński, prof. PAN

Promotor pomocniczy        dr Anne Neska

Recenzja dr hab. Stanisław Mazur

Recenzja dr hab. inż. Michał Stefaniuk

Streszczenie rozprawy
mgr Emilia Karamuz "Wpływ zmian klimatu oraz użytkowania terenu na przepływy środkowej Wisły" 12.02.2014 Promotor                            prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz    
mgr Izabela Pawlak "Analiza zmienności zawartości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w województwie mazowieckim" 09.04.2014 Promotor                              dr hab. Janusz Jarosławski, prof. PAN    
mgr Oskar Głowacki „Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach procesów lodowych występujących w fiordach arktycznych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie” 11.09.2014

Promotor                              dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG

Promotor pomocniczy        dr Mateusz Moskalik

Recenzja dr hab. Witold Szczuciński

Recenzja prof. dr hab. Zygmunt Klusek

streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr inż. Anna Adamczyk „Application of full-waveform inversion to land datasest: how much does the acquisition matter?” 11.09.2014 Promotor
dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN
   
mgr Kamil Waśkiewicz „Zastosowanie techniki skal czasowych do modelowania i inwersji akustycznego pola falowego" 25.03.2015

Promotor                           dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

Promotor pomocniczy                       dr inż. Anna Pięta

   
mgr inż. Andrzej Górszczyk „Application of Discrete Curvelet Transform in enhanced seismic imaging and accurate velocity model building” 9.07.2015

Promotor                           dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

   
mgr Tomasz Wawrzyniak ,, Modelowanie bilansu wodnego arktycznej zlewni niezlodowaconej na przykładzie Fuglebekken'' 04.12.2015

Promotor                             prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski

   
mgr  Joanna Doroszkiewicz ,, An adaptation strategy for flood risk management in future climates in Poland" 09.05.2016 Promotor                              prof. dr hab. Renata Romanowicz    
mgr  Meresa Hadush ,,Modelling hydrological extremes in selected catchments in Poland under projected future climate changes" 09.05.2016 Promotor                              prof. dr. hab. Renata Romanowicz    
mgr  Sisay Debele ,,Frequency Analysis of Extreme River Flows: selected methods and their application" 09.05.2016 Promotor                              prof. dr hab. Witold Strupczewski    
mgr Magdalena Boch ,,Określenie zawartości pary wodnej w atmosferze dla rejonu Południowego Spitsbergenu" 09.05.2016 Promotor                              dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN    
mgr  Jacek Trojanowski ,,Advanced migration and filtration techniques for microseismic data" 07.06.2016 Promotor                              dr hab. inż.  Michał Malinowski    
mgr inż. Marta Cyz ,,Azimuthal anisotropy of the Lower Paleozoic shales in Baltic Basin from the analysis of the 3D wide - azimuth seismic data" 07.06.2016 Promotor                              dr hab. inż. Michał Malinowski    
mgr Sylwia Dytłow ,, Badanie zanieczyszczenia środowiska w Warszawie na podstawie własności magnetycznych kurzu ulicznego" 29.11.2016

Promotor:

prof. gr hab.  Maria Teisseyre- Jeleńska

Promotor pomocniczy:

dr Beata Górka Kostrubiec

   
mgr Katarzyna Dudzisz

,,Badania paleomagnetyczne i petromagnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard"

,,Paleomagnetic and rock-magnetic investigations of the Triassic rocks from Svalbard Archipelago"

11.04.2017

Promotor: dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski, prof. PAN

promotor pomocniczy:       dr Krzysztof Michalski

   
mgr Joanna Sziło

,,Wpływ recesji lodowców na rzeźbę obszaru i warunki hydrologiczne zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)”.

,,The impact of the recession of glaciers on the relief and hydrological conditions on the western shore of Admiralty Bay”

11.04.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr Magdalena Gwizdała

,,Zastosowanie własności magnetycznych osadów glacjalno – morskich do jakościowej analizy egzaracji Lodowca Werenskiolda”.

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Maria Jeleńska- Teisseyre

dr hab. Leszek Łęczyński

   
mgr Daniel Kępski

,,Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na rozkład przestrzenny i dynamikę zmian pokrywy śnieżnej na tundrze w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie”.

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Krzysztof Migała

promotor pomocniczy:

dr Bartłomiej Luks

   
mgr Mariusz Burzyński

,,Paleomagnetyzm, własności magnetyczne oraz petrografia badania skał meta-magmowych Zachodniego Spitsbergenu”.

,,Paleomagnetic and rock-magnetic investigations of the Triassic rocks from Svalbard Archipelago”

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Marek Lewandowski

promotor pomocniczy:

dr Krzysztof Michalski

   
mgr Joanna Ćwiąkała

,,Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geograficznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergen”.

11.04.2017

Promotor:

dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Promotor pomocniczy:

dr Mateusz Moskalik

   

 

Prowadzone projekty

  • chihe