Nasi doktoranci

 • arpan bagchi

Zakład: Geofizyka Teoretyczna
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: arpan@igf.edu.pl

 • agata bury

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

e-mailabury@igf.edu.pl

 • mariusz burzyński

Zakład: Magnetyzm-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: prof. dr hab.Marek Lewandowski
specjalność: magnetyzm

e-mail: mburzynski@igf.edu.pl

 • alicja caputa

Zakład: Sejsmologii
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Stanisław Lasocki
specjalność: geofizyka

email:acaputa@igf.edu.pl

 • michał chamarczuk

Zakład: Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: mchamarczuk@igf.edu.pl

Zakład: Badania Polarne i Morskie-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN
specjalność: badania polarne

e-mail: joacwi@igf.edu.pl

 • katarzyna dudzisz

Zakład: Magnetyzm-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: dr hab. Rafał Junosza - Szaniawski, prof. PAN
specjalność: magnetyzm

e-mail: kdudzisz@igf.edu.pl

 • NATALIA FOLTYN

Zakład: Geofizyki Teoretycznej
opiekun merytoryczny: dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
specjalność: geofizyka teoretyczna

e-mail: nfoltyn@igf.edu.pl

Zakład: Badania Polarne i Morskie
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN
specjalność: badania polarne

e-mail: oglowacki@igf.edu.pl

 • magdalena gwizdała

Zakład: Magnetyzm-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Maria Teisseyre - Jeleńska
specjalność: paleomagnetyzm

e-mail: mgwizdala@igf.edu.pl

 • Marek Grądzki

Zakład: Magnetyzm
opiekun merytoryczny: dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN
specjalność: magnetyzm 

e-mail: mgradzki@igf.edu.pl

 • wojciech gajek

Zakład: Sejsmiczne Badania Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: sejsmika

e-mail: wgajek@igf.edu.pl

 • Jakub Guzikowski

Zakład: Fizyka Atmosfery
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Zbigniew Sorbjan
specjalność: fizyka atmosfery

e-mail: jguzikowski@igf.edu.pl

Zakład: Badania Polarne i Morskie-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: dr hab. Krzysztof Migała, prof. UWr
specjalność: badania polarne

e-mail: d.kepski@igf.edu.pl

 • piotr klejment

Zakład: Geofizyka Teoretyczna
opiekun merytoryczny: dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
specjalność: geofizyka teoretyczna

e-mail: pklejment@igf.edu.pl

 • alicja kosmala

Zakład: Geofizyki teoretycznej
opiekun merytoryczny: dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
specjalność: geofizyka teoretyczna

e-mail: akosmala@igf.edu.pl

 • ANNA ŁOBODA

Zakład: Hydrologii i Hydrodynamiki
opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Bialik
specjalność: hydrodynamika

e-mail: aloboda@igf.edu.pl, tel.22 69 15 672

 • MIłosz Mężyk

Zakład: Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: mmezyk@igf.edu.pl

 • dominika niezabitowska

Zakład: Magnetyzm
opiekun merytoryczny: dr hab.Rafał Szaniawski, prof. PAN
specjalność: magnetyzm

e-mail: dniezabitowska@igf.edu.pl

 • Szymon Oryński

Zakład: Magnetyzm
opiekun merytoryczny: dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN
specjalność: magnetyzm ziemski

e-mail: sorynski@igf.edu.pl

 • bartosz owoc

Zakład: Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: bowoc@igf.edu.pl

 • julian podgórski

Zakład: Badania Polarne i Morskie
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN
specjalność: badania polarne

e-mail: jpodgorski@igf.edu.pl

 • łukasz przyborowski

Zakład: Hydrologii i Hydrodynamiki
opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Bialik
specjalność: hydrodynamika

e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

 • joanna szałas

Zakład: Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: jszalas@igf.edu.pl

 • iga szczepaniak-wnuk

Zakład: Magnetyzm
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska
specjalność: magnetyzm ziemski

e-mail: igasz@igf.edu.pl tel.:22 69 15 773

 • joanna sziło

Zakład: Hydrologia i Hydrodynamika-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski
specjalność: hydrologia

e-mail: jszilo@igf.edu.pl

Zakład: Badania Polarne i Morskie
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski
specjalność: badania polarne

e-mail: twawrzyniak@igf.edu.pl, tel.:22 69 15 843

Zakład: Badania Polarne i Morskie
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN
specjalność: badania polarne

e-mail: kwojtys@igf.edu.pl, tel.:22 69 15 881

 

 

 

Prowadzone projekty

 • chihe