dr Michał Pętlicki

Adiunkt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 894

e-mail: petlicki@igf.edu.pl


Wykształcenie:

 • 2012 - doktor nauk o ziemi, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (praca pt.: „Modelowanie bilansu masy i energii lodowca Arie na Spitsbergenie”).

 • 2006 - magister ochrony środowiska, Międzywydziałowe Studia Ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (praca pt.: „Ocena zasilania opadem atmosferycznym dorzecza Łasicy”).

 • 2005 – Bachelor of Science, Instytut Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Uppsali (praca pt.: „Acid neutralization reactions in mine tailings from Kristineberg”).

Publikacje:

 • Nawrot A., Pętlicki M., 2007, Assumption and realization of Arie catchment measuring system, Spitsbergen, Landform Analysis, 5, 60-62.

Projekty:

 • Kierownik w projekcie Svalbard Science Forum Arctic Field Grant "High-resolution mapping of tidewater glaciers of Hornsund with Terrestrial Laser Scanning"

 • Wykonawca w projekcie Svalbard Science Forum Svalbard Strategic Grant "CalvingSEIS experiment"

 • Wykonawca w projekcie Svalbard Science Forum Svalbard Strategic Grant "Terrestrial radar interferometry for monitoring tidewater glaciers in Ny-Ålesund and Hornsund"

 • Kierownik w projekcie Chilijskiego Instytutu Antarktycznego RT12_12 „PARA-ICE: towards the better understanding of calving events”

 • Wykonawca w projekcie Fondos de Inovación para la Competitividad Región del Libertador O'Higgins, Chile „Establecimiento de Red de Estaciones nivo-glaciales de Cordillera de la Región de O´Higgins y desarrollo de un modelo para la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río Rapel”

 • Wykonawca w projekcie Dirección General de Aguas, Chile „Caracterización y monitoreo de glaciares rocosos en la cuenca del Rio Elqui, y balance de masa del glaciar Tapado”

 • Kierownik w projekcie promotorskim MNiSW nr. N N306 009439 „Określenie mechanizmów adaptacji małych lodowców subpolarnych do warunków ocieplającego się klimatu na przykładzie lodowca Arie (Spitsbergen)”

 • Wykonawca w projekcie Compañia Minera Nevada, Chile „Monitoreo Glaciares Altos Andinos - High Andean Glacier Monitoring”

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • od 2008 członek Association of Polar Early Career Scientist (APECS)

 • International Glaciological Society

Nagrody i odznaczenia:,

 • 2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 28.11.2016

 

Prowadzone projekty