mgr inż. Szymon Cielesta

ASYSTENT

tel. +48 12 292 38 16

email: cielesta@igf.edu.pl

Wykształcenie:

  • 2014 – magister inżynier geofizyki; specjalność geofizyka stosowana; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

zatrudnienie:

  • Od 11.20014 - asystent w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • od 01.10.2014 – słuchacz studiów doktoranckich w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania badawcze:

  • modelowanie geomechaniczne

Wybrane Publikacje:

  • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G. (2017), Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations, Acta Geophys., doi: 10.1007/s11600-016-0002-9
  • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, Ł. Rudziński, Sz. Cielesta, and G. Mutke (2016), Atypical evolution of seismicity patterns resulting from the coupled natural, human-induced and coseismic stresses in a longwall coal mining environment, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 86, 5-15, doi: 10.1016/j.ijrmms.2016.03.024
  • Pilecki Z., Harba P., Czarny R., Cielesta Sz., Pszonka J. (2014), Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej; Przegląd Górniczy 7/2014, UKD 622.333: 550.3: 622.167/.168: 662.1/.4,
  • Pilecki Z., Harba P., Laszczak M., Adamczyk A. Cielesta Sz. (2014), Strimery w sejsmice inżynierskiej; Przegląd Górniczy 7/2014, UKD 622.333: 550.3: 001.891.54.

Prowadzone projekty

  • chihe