MGR AGNIESZKA BUDEK

Asystent

Zaspół Modelowania Układów Złożonych

 

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. ---
e-mail: abudek@igf.edu.pl

 

 

Wykształcenie:

 

2011 - studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW w Instytucie Fizyki Teoretycznej, temat rozprawy: Modele sieciowe wzrostu nierównowagowego

 

2001 – 2011: studia magisterskie na Wydziale Fizyki UW na kierunku fizyka, specjalność: Modelowanie Matematyczne i Komputerowe Procesów Fizycznych

 

 

 

Zainteresowania:

 • układy złożone: wzrost nierównowagowy w modelach sieciowych

 • erozja chemiczna w ośrodkach porowatych; rozpuszczanie i wytrącanie w skałach

 • mikrofluidyczne eksperymenty: rozpuszczanie w szczelinach skalnych, lepkie palce w sieci kanalików

 • symulacje numeryczne w hydrodynamice: badanie stabilności białek w przepływie

   

 

Publikacje:

 • A. Budek, P. Szymczak, Network models of dissolution of porous media, Phys. Rev. E, 86, 056318, 2012

 • M. Pecelerowicz, A. Budek, P. Szymczak, Competition between anisotropic viscous fingers, European Physical Journal - Special Topics, 223, 1895-1906, 2014

 • M. Pecelerowicz, A. Budek, P. Szymczak, Effective description of the interaction between anisotropic viscous fingers, Europhysics Letter, 108, 14001, 2014

 • A. Budek, P. Garstecki, A. Samborski, P. Szymczak, Viscous fingering in a microfluidic network, Phys. Fluids., 27, 112109, 2015

 

Prowadzone projekty

 • chihe