Komisje Rady Naukowej IGF PAN na kadencję 2015-2018

Komisja do przeprowadzenia czynności związanych z przewodami doktorskimi

Komisja ds. nagród i stypendiów

Komisja dyscyplinarna

Komisja ds. Stypendium im. Profesora Kacpra Rafała Rybickiego

Komisja ds. oceny Pracowników Naukowych

Komisja ds. konkursów wewnętrznych dla Młodych Naukowców

Rzecznik Dyscyplinarny

Prowadzone projekty

  • chihe