Geofizyka w Szkole

To autorski projekt edukacyjny prowadzony przez młodych pracowników naukowych naszego Instytutu. Celem projektu jest popularyzacja zagadnień geofizyki (geografia, geologia i fizyka) wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Podczas spotkań w szkole i Obserwatoriach w Świdrze i Belsku, naukowcy/doktoranci dzielą się swoją wiedzą, w języku przyjaznym dla młodego odbiorcy. 

 

geofizyka w szkole  - prowadzenie wykładów, pokazów i warsztatów przez pracowników/doktorantów IGF PAN na terenie zainteresowanych szkół 

geofizyka w obserwatorium- wizyta w Obserwatoriach Geofizycznych w Świdrze koło Otwocka oraz w Belsku koło Grójca.

Obserwatorium w Świdrze:
  • Kompas i piorunochron czyli magnetyczne i elektryczne pole Ziemi.
  • Co wdychamy – zanieczyszczenia powietrza, czy można je zobaczyć?
  • Prognozowanie pogody, dlaczego to takie trudne czyli kilka informacji o meteorologii

Obserwatorium w Belsku:

  • Burze magnetyczne, zorze polarne i ruch biegunów magnetycznych.
  • Zanieczyszczenie powietrza, czyli czym oddychamy.
  • Aerozol, jak wpływa na nasze zdrowie i klimat.

 

Prowadzone projekty

  • chihe