dr inż. Magdalena Mrokowska

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-849, e-mail: m.mrokowska@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2014 Doktor nauk o Ziemi: rozprawa pt: „Opory przepływu w korytach otwartych w warunkach przejścia fali wezbraniowej”
 • 2010 – 2014 Studia doktoranckie, Instytut Geofizyki PAN
 • 2010 Magister inżynier ochrony środowiska, praca dyplomowa pt: „Modelowanie transportu zanieczyszczeń pasywnych na rzece Wkrze metodą eksperymentu znacznikowego”
 • 2007 – 2008 6-miesięczne studia w ramach Programu Wspólnotowego ERASMUS w Wageningen University (Holandia)
 • 2005 – 2010 Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                              
 • 2003 – 2005 Studia na kierunku Matematyka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Zatrudnienie

 • od 2014 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 2011-2014 - asystent w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze

 • Przepływy dwufazowe: (1) dynamika transportu rumowiska wleczonego podczas przejścia fali wezbraniowej i w ruchu ustalonym, (2) sedymentacja cząstek stałych w ośrodkach wodnych, (3) propagacja prądów zawiesinowych.
 • Opory przepływu w warunkach ruchu ustalonego i nieustalonego
 • Laboratoryjne techniki pomiarowe

Nagrody i wyróżnienia

 • II Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za wyróżniającą się aktywność publikacyjną w roku 2015
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt.: „Opory przepływu w korytach otwartych w warunkach przejścia fali wezbraniowej” przez Radę Naukową IGF PAN

Projekty naukowe

 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Fizyczne modelowanie sedymentacji cząstek stałych w uwarstwionych gęstościowo ośrodkach wodnych” (2016-2017), 7 000 PLN.
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: ”Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do eksperymentów w kanałach otwartych – budowa, uruchomienie oraz wstępne prace badawcze” (2014 - 2016), 45 000 PLN.
 • Kierownik projektu “Preludium” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/ST10/07395) pt: „Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbraniowe” (2011 - 2016), 296 760 PLN.
 • Wykonawca w projekcie Iuventus Plus (IP2012 028772) pt: „Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących” (2014 - 2016)

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • IAHR, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
 • Recenzent dla: Journal of Hydraulic Research, Acta Geophysica, Hydrological Sciences Journal, 34th International School of Hydraulics
 • Członek komitetu organizacyjnego International School of Hydraulics

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Książek L., Strużyński A., Wyrębek M., Radecki-Pawlik A., 2016: Flume experiments on gravel bed load transport in unsteady flow – preliminary results, W (eds. P. Rowiński, A. Marion) Hydrodynamic and mass transport at freshwater aquatic interfaces. Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, pp. 221-233, DOI 10.1007/978-319-27750-9_18
Mrokowska, M. M., Rowiński, P. M., and Kalinowska, M. B., 2015: A methodological approach of estimating resistance to flow under unsteady flow conditions, Hydrology and Earth Sysem Sciences, 19, 4041-4053, DOI 10.5194/hess-19-4041-2015
Mrokowska M.M., Rowiński R.M., Kalinowska M.B., 2015: Evaluation of friction velocity in unsteady flow experiments, Journal of Hydraulic Research, 53(5), 659-669,  DOI 10.1080/00221686.2015.1072853
Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Kalinowska, M.B., 2013: The uncertainty of measurements in river hydraulics – the case of the friction velocity evaluation based on an unrepeatable experiment, W: (ed. P. Rowiński) Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 195-206, DOI 10.1007/978-3-642-30209-1_13
Mrokowska M.M., M. Osuch, 2011: Assessing validity of the dead zone model to characterize transport of contaminants in Wkra River, W: (ed. P. Rowiński)  Experimental methods in hydraulic research, Experimental Methods in Hydraulic Research, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 235-246, DOI 10.1007/978-3-642-17475-9_16

Inne publikacje

Mrokowska M.M., Rowiński R.M., Kalinowska M.B, 2014:  Experimental study of friction slope in unsteady non-unform flow in rectangular channel, 3rd IAHR Europe Congress, Book of Proceedings, 2014, Porto -Portugal, ISBN 978-989-96479-2-3
Mrokowska M.M., P.M. Rowiński, 2012: Calculability of resistance to flow under flood conditions, In: Water - infinitely deformable but still limited - Proceedings of the 2nd IAHR Europe Congress, 27 - 29 June 2012, Technische Universität München. (eds.) Peter Rutschmann, Markus Grünzner, Stephan Hötzl, USB-Stick, Paper C12, 6 pages ISBN 978-3-943683-03-5
Mrokowska M., M. Osuch, 2011: Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 51(1), pp. 3-14   

 

Prowadzone projekty

 • chihe